Bưu điện tỉnh Thanh Hóa triển khai kế hoạch năm 2017

14:12:5204/01/2017

Ngày 03/1/2017, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào dự hội nghị.

Năm 2016, Bưu điện tỉnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát động nhiều đợt thi đua, phát huy cao độ các nguồn lực, tập trung trí tuệ và sức mạnh đoàn kết… Nhờ vậy, kết thúc năm kế hoạch2016, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó, tổng doanh thu đạt 108% kế hoạch, bằng 120% so với năm 2015; doanh thu thuần đạt 107% kế hoạch, bằng 123% so với năm 2015; doanh thu tính lương đạt 113% kế hoạch, bằng 128% so với năm 2015; chênh lệch thu-chi thực hiện bằng 106% kế hoạch. Với những kết quả đạt được trong năm 2016, Bưu điện tỉnh được Bộ Thông tin & Truyền thông tặng Cờ thi đua. Công đoàn Bưu điện tỉnh được Cờ thi đua của Công đoàn Thông tin & Truyền thông.