Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức đoàn xe diễu hành, quảng bá thương hiệu Bưu điện Việt Nam

14:16:0004/01/2017

Sáng ngày 27/12/2016, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn xe chuyên dụng gồm 60 xe máy, 06 ôtô tải nhỏ có gắn cờ phướng truyền thông diễu hành qua các tuyến phố chính để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thương hiệu của Bưu điện đến đông đảo người dân, khách hàng trên địa bàn thành phố.

Sáng ngày 27/12/2016, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn xe chuyên dụng gồm 60 xe máy, 06 ôtô tải nhỏ có gắn cờ phướng truyền thông diễu hành qua các tuyến phố chính để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thương hiệu của Bưu điện đến đông đảo người dân, khách hàng trên địa bàn thành phố.