Bưu điện TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2017

14:14:3804/01/2017

Sáng ngày 29/12/2016, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 và biểu dương lao động giỏi 2016. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Phạm Anh Tuấn dự Hội nghị.

Kết thúc năm 2016, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. Trong đó, tổng doanh thu thực hiệnvượt 20% kế hoạch 2016, tăng 33% so với năm 2015; doanh thu tính lương đạt 100,4% kế hoạch năm 2016, tăng 20,5% so năm 2016; chênh lệch thu chi đạt 105,4% kế hoạch năm 2016, tăng 30,9% so năm 2015; năng suất lao động theo doanh thu tính lương đạt 322,6 triệu đồng/người/năm, tăng 12,1% so với năm 2015.