Cụm thi đua số 11 các đơn vị Trung ương tại tỉnh Quảng Ninh triển khai kế hoạch năm 2017

14:13:5604/01/2017

Ngày 30/12/2016, tại Quảng Ninh, Cụm thi đua số 11 các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Lãnh đạo, cán bộ Ban thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự có lãnh đạo và cán bộ thi đua khen thưởng của 13 đơn vị trong Cụm thi đua gồm: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ thủy nội địa khu vực 1, Chi cục dự trữ Nhà nước Quảng Ninh, Viễn thông Quảng Ninh, Công ty Bảo Việt Quảng Ninh, Công ty Xăng dầu B12, Công ty Điện lực Quảng Ninh, Công ty Viglacera Hạ Long, Công ty CP Viglacera Vân Hải, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, Chi nhánh Viettel Quảng Ninh, Công ty CP Cản Quảng Ninh, Công ty THHH MTV Đóng tầu Hạ Long.