Giữ vững vị trí số 1 trên thị trường chuyển phát nhanh trong nước

14:16:4304/01/2017

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ Tổng công ty đến Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện và các Bưu điện tỉnh, thành phố, năm 2016 với vai trò chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh, lĩnh vực EMS đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng doanh thu dịch vụ EMS trong nước và quốc tế đạt trên 1.670 tỷ đồng, tăng hơn 28 % so với năm trước.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017, ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện cho biết, năm qua Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các bưu điện tỉnh, thành phố triển khai các chương trình hành động hỗ trợ kinh doanh, nâng cao chất lượng trên phạm vi toàn mạng lưới, tạo thế và lực mới cho dịch vụ EMS, giúp tăng trưởng kinh doanh đều khắp các tỉnh, thành phố trọng điểm và trên toàn mạng lưới.