Thông tin liên hệ

* là thông tin bắt buộc.

186 Đại lộ 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0663824219,0663900050 / Fax: 0663818686

Email:tayninh@vnpost.vn